Persbericht Seniorenkrant 2011:

Landgoed Lekker Leven creëert zelfvoorzienende woongemeenschappen voor 50-plussers die bewust in het leven staan.

Landgoed Lekker Leven wordt zelfvoorzienend op het gebied van biologisch-dynamische landbouw, veeteelt en energie. Het geheel wordt geleid door een boer of boerin.

Het eerste Landgoed wordt gerealiseerd in de provincie Groningen. Die  is bij uitstek geschikt vanwege de vele culturele en recreatieve activiteiten, het natuurschoon en de landelijke rust en ruimte.”

Leonie vertelt;  krachtig, energiek, bevlogen “Ze bouwt de brug terwijl ze gaat.”
En zo is het ook. De website is gemaakt,  Leonie voert gesprekken met  mensen van de doelgroep, gemeente de  Marne,  provincie Groningen. Ze staat op beurzen, geeft interviews en ontwerpt het eerste Landgoed, samen met een architect.

De kiem van het eerste  Landgoed Lekker Leven groeit voorspoedig uit met stevige loten.
Leonie vertelt.

De doelgroep.
“ Ik ben enthousiast met het idee van het landgoed aan de slag gegaan. Iedereen vanaf 50 levensjaren is welkom; ook mensen van 70/80/90. Ik vraag betrokkenheid, bewust zijn en bewust omgaan met de aarde  en de energie.  Alleen voor jezelf schilderen in je atelier zonder verbinding, dat gaat niet. En enigszins meewerken; de koe melken of bijvoorbeeld appels uit de boomgaard in een mand doen.”

De plek en de woningen
“Hier op het Hoogeland is zoveel ruimte,  zoveel weidsheid. Gemeente De Marne, gemeente Winsum en de provincie Groningen zijn enthousiast , zeker gezien de krimp van de bevolking. Verder loopt alles natuurlijk via de reguliere procedures. Het is een aansprekend plan, dat past in het provinciale beleid van duurzaamheid en er zijn al een aantal geïnteresseerden.


Huub van Laarhoven, de aangetrokken architect*, bouwt organisch met hart en ziel. De woningen worden zo geplaatst dat ze optimaal het zonlicht opvangen en hij maakt gebruik van vitaliserend water, leilijnen, helofytenfilters e.v. Het gaat een stapje verder dan duurzaam bouwen in de reguliere sector.

Het bedrijf.
“Het wordt een gemengd bedrijf. Tuinbouw met een paar koeien en wat kleinvee. Fruitbomen en klein fruit. Ik word de boerin op het eerste landgoed. Hiervoor volg ik nu de Biologisch Dynamische tuin- en landbouwopleiding De Warmonderhof, en loop ik stages bij onder andere Bakker Bio akkerbouw, De Eemstuin tuinbouw, en het BD melkveebedrijf van Fam. van Tilburg hier in de regio.

Het eerste Landgoed realiseer ik het liefst hier op het Hoogeland. Hier is zo veel ruimte en ik kan op de fiets naar mijn werk!

Het wordt geheel zelfvoorzienend: Aurtarkisch. In voedsel en ook in energie voor de woningen. De sfeer op Landgoed Lekker Leven is net als in het dorp waar wij wonen. Je hebt elkaar nodig en dus ben je oké zoals je bent. Landgoed Lekker Leven is a way of life en de ingrediënten zijn acceptatie en welkom.”

Landgoed Lekker leven groeit stevig en ook vrolijk.

“‘Het Landgoed komt elke dag in mijn hoofd voorbij. Er groeien allerlei spruiten, om maar in de terminologie te blijven.

Het project wordt begeleid door een groot vastgoedbedrijf, Volker Wessel Vastgoed en door de Natuur en Milieufederatie, Lokale Energie Voorwaarts. Daarnaast word ik geadviseerd en bijgestaan door een financiëel expert.


Ik schat in dat het eerste Landgoed binnen vijf jaar is gerealiseerd.
Er komt een gemeenschappelijke keuken naast de eigen appartementen, een winkel voor erfproducten. Een klein restaurant, ook door derden te gebruiken,
een sauna, en…en… Ach, in de kiemperiode komt natuurlijk van alles voorbij; dat is organisch groeien. Ik weet wat ik wil en ik kan meegaan met wat zich aandient.”

Kortom:  Landgoed Lekker leven: comfortabel, zelfstandig, in verbinding met elkaar en met het land.
Goed Land, Landgoed. 8 april organiseert Leonie de eerste bijeenkomst voor belangstellenden.  U bent welkom!


U kunt zich aanmelden via: info@landgoedlekkerleven.nl of 06-21253819

Verdere informatie, ook over de bijeenkomst kunt u vinden op:

www.landgoedlekkerleven.nl


*www.vanlaarhovenarchitecten.nl


Persbericht Ommelander Courant 4 april 2011

16/12/2011 - ELLY VAN DER KLAUW

Terug naar een zelfvoorzienend platteland?

Zonder veel externe financiering zullen dorpen het vooral zelf moeten doen. Zelfsturing lijkt de toekomst voor het platteland.

In de krimpgebieden steken de dorpelingen al steeds vaker de handen uit de mouwen.

Persbericht Algemeen Dagblad 14 januari  2012

8 juli 2012 KRO Radio 2 Het programma “Hemelbestormers”

Beluister de 1 minuut presentatie

Leonie Essing over

Landgoed Lekker Leven.


Leonie: “Nou dat was snel praten, ik moest er even inkomen hoor”